کارگاه جُستار نویسی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

اگر مشهورات هر زمانه‌ای توانایی ساختن اتمسفری برای کنترل پرواز افق دید انسانی باشند و از این طریق بخواهند رؤیاها یا ارزش‌های متعالی او را دچار فروبستگی کنند، باید کُنشی را زمینه‌سازی کرد که گوشه‌هایش تیزی لازم برای شکستن شیشه‌های این مشهورات یا پاره کردن حباب‌های آن را داشته باشد. و می‌دانیم هر کُنشی را کُنشگری لازم است. جستارنویس همان کنشگری‌ست که به دلیل ایستادن میان مرزها و داشتن دیدی تیز بر بلندای مرکز دیده‌بانی، استعداد این کُنشگری را بیش از همگنان خود دارد.

38
200,000 تومان

کارگاه روایت نویسی

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

مـا معتقدیم بخش مهمی از مسـائل زنـان در افـق روایتِ هویت تاریخِ فــردی و جمعـی ایشان بازنمایی می‌شود.
از این رو کــارگاهی ویـــژه‌ درنظــر گرفته شده تا دغدغه‌منــدان شرکت کننده در دوره‌ی مستــوره، با کسب مهـــارت روایت‌نویسی حضور فعال و مؤثری در این زمینه داشته باشند.

7
300,000 تومان

کارگاه ژورنالیسم اندیشه

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

راننده بودن یک شغل است اما رانندگی یک مهارت. چنانچه نویسنده بودن یک شغل است اما نویسندگی یک مهارت.
بسیاری از ما مشغول به حرفه‌ی رانندگی نیستیم اما عمیقا علاقه داریم یک راننده حرفه‌ای باشیم. موضوع در نویسندگی از این هم حساس‌تر می‌شود؛ یعنی بسیاری از ما نویسنده حرفه‌ای نیستیم اما فراتر از علاقه، گاهی نیاز داریم به صورت حرفه‌ای بنویسیم. مثل نوشتن یک نامه اداری به یک مقام عالی، یا نوشتن سطوری برای ابراز ارادت و محبتی. اینجاست که خوب نوشتن ضروری می‌شود.
ما در مدرسه تفکر و نوآوری نگاه دور هم جمع شدیم تا خوب نوشتن را مشق کنیم و در این راه استاد حاتم ابتسام یاری‌گر ماست.

13
100,000 تومان