سرکار خانم معصومه فاطمی

پژوهشگر مطالعات اسلامی زنان

بیوگرافی

درباره استاد فاطمی بیشتر بدانید!

سرکار خانم معصومه فاطمی؛ پژوهشگر حوزه مطالعات اسلامی زنان.
حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی ایشان؛
  • زن در تاریخ معاصر و روشنفکران معاصر
  • زن در انقلاب و دفاع مقدس 
  • مسائل حوزه عفاف.

از سوابق اجرایی ایشان می‌توان به:

  • عضویت در ستاد راهبری عفاف و حجاب
  • عضویت در مرکز انجمن علمی پژوهشی زن و خانواده جامعه الزهراء
  • مدیر پنل خانواده مرکز پژوهشی مبنا 
  • عضویت در میز زن و فمنیسم دفتر تبلیغات اسلامی اشاره نمود.

دوره‌های مرتبط

دوره جامع مستوره۲