سرکارخانم سبا نمکی

نویسنده و فعال حوزه کتاب و نشریه

بیوگرافی

درباره استاد نمکی بیشتر بدانید!

«سبا نمکی» فرزند شهید «محمدرضا نمکی»، او نوشتن را نخست به صورت پاره‌های کوتاه برای پدرش شروع کرد و بعد هم به صورت خاطرات روزانه ادامه داد.

دوره‌های مرتبط

کارگاه روایت‌نویسی