دکتر وحید شالچی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بیوگرافی

درباره استاد شالچی بیشتر بدانید!

دکتر وحید شالچی؛ دکترای جامعه شناسی نظری_فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
وی هم‌اکنون دانشیار جامعه شناسی و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) می‌باشد.
از اهم سوابق اجرایی ایشان می‌توان به :

  • مدیریت دفتر نظارت
  • ارزیابی و برنامه‌ریزی راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
  • مدیریت کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت علوم 
  • معاونت فرهنگی وزارت علوم اشاره نمود.

دوره‌های مرتبط

مستوره۱