دکتر مهدی معافی

مدیر اندیشکده پسین

بیوگرافی

درباره استاد معافی بیشتر بدانید!

دکتر مهدی معافی، دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران.
وی هم اکنون مدیر گروه حکمرانی اندیشکده پسین (وابسته به موسسه روزگارنو) می‌باشد.

دوره های مرتبط

درسگفتار پیدایش و تکوین علوم اجتماعی