دکتر عبدالمجید مبلغی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بیوگرافی

درباره استاد مبلغی بیشتر بدانید!

دکتر عبدالمجید مبلغی؛ دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران.
وی هم‌اکنون استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌باشد.
از دیگر سوابق اجرایی ایشان می‌توان به:
  • عضویت در کارگروه مسائل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 
  • عضویت در کارگروه پژوهشی تمدن نوین اسلامی سازمان سمت 
  • عضویت در شورای دفتر کرسی های نقد، نوآوری و نظریه پردازی 
  • عضویت در شورای علمی گروه همکاری حوزه و دانشگاه اشاره نمود.

دوره‌های مرتبط

از دست ندهید!

  • سلسله نشست‌های فرهنگِ سیاسی
  • درسگفتار ناگهان انقلاب