دکتر سجاد صفارهرندی

مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

بیوگرافی

درباره استاد صفارهرندی بیشتر بدانید!

دکتر سجاد صفارهرندی؛ دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران.
وی هم اکنون مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری می‌باشد.
از مهم‌ترین آثار ایشان می‌توان به مقاله احیای حکمت عملی؛ مسیری برای تحول در علوم انسانی و مبادی انسان شناسانه علوم اجتماعی اشاره نمود.

دوره های مرتبط

درسگفتار پیدایش و تکوین علوم اجتماعی