دکتر حمید ابدی

مدیر دفتر مطالعات اندیشکده معنا

بیوگرافی

درباره استاد ابدی بیشتر بدانید!

دکتر حمید ابدی؛ دکترای مدیریت راهبردی دانش از دانشگاه عالی دفاع ملی.
وی هم‌اکنون مدیر دفتر مطالعات تمدن، هویت و پیشرفت در اندیشکده معنا می‌باشد.

حوزه‌های مطالعاتی ایشان:

  • نظریه و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
  • مطالعات تمدن نوین اسلامی 
  • نظریه‌های هویت ایرانی است.

از سوابق اجرایی ایشان می‌توان به دبیری کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی اشاره نمود.

دوره‌های مرتبط

کارگاه اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی