دکتر حامد صفائی‌پور

مؤسس و مدیرعامل موسسه تیزفکری

بیوگرافی

درباره استاد صفائی‌پور بیشتر بدانید!

دکتر حامد صفائی‌پور؛ دکترای فلسفه علم از دانشگاه تربیت مدرس تهران.

وی هم‌اکنون مدیرعامل موسسه تیزفکری می‌باشد.

از سوابق اجرایی ایشان می‌توان به:

  • مسئولیت در المپیاد فلسفه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • طراح محتوای مسابقه تلوزیونی فاز 
  • مدیریت اداره ایده‌آفرینی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اشاره نمود.

دوره‌های مرتبط

نامسألگی علوم پایه