دکتر احسان فرزانه

پژوهشگر علوم سیاسی

بیوگرافی

درباره استاد فرزانه بیشتر بدانید!

دکتر احسان فرزانه؛ دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران.
وی مولف کتاب‌های «وضعیت نئولیبرال» (تحلیل جامعه شناختی شعر فارسی دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰)، «نیچه و رمانتیسیسم» و مترجم کتاب «اگزیستانسیالیسم» تالیف پل فولکیه می‌باشد.
همچنین ایشان از چهره‌های جوان و فعال علوم انسانی در کشور می‌باشد.

دوره‌های مرتبط

درسگفتار ناگهان انقلاب