دکتر آتنا غلام نیارمی

پژوهشگر حوزه مطالعات زنان

بیوگرافی

درباره استاد غلام نیارمی بیشتر بدانید!

سرکار خانم دکتر آتنا غلام نیارمی؛ کارشناسی ارشد مطالعات زنان از دانشگاه علوم و تحقیقات، و دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.
وی هم‌اکنون پژوهشگر و مولف در حوزه مطالعات اجتماعی زنان کشورهای اسلامی می‌باشد.
حوزه‌های مطالعاتی ایشان: جامعه شناسی تاریخی  تاریخ اجتماعی زنان و مطالعات اجتماعی می‌باشد.
از فعالیت‌های اجرایی ایشان می‌توان به پژوهشگری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیری گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران اشاره نمود.

دوره‌های مرتبط

دوره جامع مستوره۲