حجت‌الاسلام دکتر رضا رمضان نرگسی

عضو هیأت علمی موسسه امام خمینی (ره)

بیوگرافی

درباره استاد رمضان نرگسی بیشتر بدانید!

حجت‌الاسلام و الملسلمین دکتر رضا رمضان نرگسی؛ دكترای علوم سياسی گرايش مسائل ايران از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره).
وی هم‌اکنون استاديار پايه پانزدهم و عضو هيأت علمی گروه تاريخ انديشه معاصر موسسه آموزشی و پژوهش امام خمينی می‌باشد.
حوزه‌های مطالعاتی ایشان:
  • جريان شناسی تاريخ معاصر 
  • زنان در تاريخ معاصر 
  • جامعه شناسی سياسی و فرهنگ و تمدن اسلامی می‌باشد.

دوره‌های مرتبط

دوره جامع مستوره۲