جناب آقای مهدی تکلو

مدیر دفتر مطالعات راهبردی جنسیت و جامعه

بیوگرافی

درباره استاد تکلو بیشتر بدانید!

جناب آقای مهدی تکلو؛ دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
وی هم‌اکنون مدیر دفتر مطالعات راهبردی جنسیت و جامعه می‌باشد.

همچنین ایشان از فعالان حوزه زن و خانواده و پژوهشگر مطالعات جنسیت و جامعه نیز می‌باشد.

دوره‌های مرتبط

پرونده تاریخ اجتماعی زنان