جناب آقای دکتر محسن جوادی

عضو هیأت علمی دانشگاه قم

بیوگرافی

درباره استاد جوادی بیشتر بدانید!

دکتر محسن جوادی؛ دکترای تخصصی فلسفه از دانشگاه تهران.
وی هم‌اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه قم و عضو حقیقی هیئت امنای دانشگاه ادیان و مذاهب می‌باشد.
از اهم سوابق اجرایی ایشان می‌توان به:

  • معاونت پژوهشی دانشگاه قم
  • سردبيری فصلنامه پژوهش‌های فلسفی
  • مديریت گروه فلسفه اخلاق در دانشگاه قم 
  • سردبيری فصلنامه انجمن معارف و پژوهش‌های اخلاقی اشاره نمود.

برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت تلاش ایشان تأسیس شد.

همچنین از آثار ایشان می‌توان به کتاب «مسئله باید و هست» و «درآمدی بر خداشناسی فلسفی» اشاره کرد.

دوره‌های مرتبط

درسگفتار آشنایی با فلسفه اخلاق از منظر کتاب و سنت