دکتر بهزاد عمران‌زاده

رئیس پژوهشکده شهیدصدر، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

بیوگرافی

درباره استاد عمران‌زاده بیشتر بدانید!

دکتری برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

سمت ها و مسئولیت ها:
مسئول مدیریت شهرسازی و معماری اسلامی _ معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه – مهر ۱۳۹۷ تاکنون

عضو کمیته علمی معماری و شهرسازی اسلامی _ مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی – خرداد ۱۳۹۸

مسئول دبیرخانه کنفرانس همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده (۱۴۰۰)

علاقه‌مندی‌های علمی:

مطالعات شهر اسلامی_ ایرانی

سیاستگذاری و برنامه‌ریزی راهبردی شهری

نسبت تمدن، هویت و شهر

برخی از آثار ایشان:

رساله دکتری: تبيين عدالت فضايي در شهر آرماني اسلام (مطالعه موردي كلا‌ن‌شهر تهران)،۱۳۹۴

مقاله: تحلیل محتوای بیانات رهبری در حوزه معماری و شهرسازی جهت کاربست در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هشتمین همایش مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۸،

مقاله: مدل استراتژیک عدالت اجتماعی و فضایی در شهر آرمانی اسلام، ارائه در چهارمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، ۱۳۹۶.

دوره‌های مرتبط

درسگفتار زیست‌شهرهای نوین مولد