دکتر سیدمجید امامی

دبیر شورای‌ فرهنگ عمومی کشور

بیوگرافی

درباره استاد امامی بیشتر بدانید!

دکتر سیدمجید امامی؛ دکترای فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق(ع).
وی هم‌اکنون استادیار دانشگاه‌های امام صادق(ع) و باقرالعلوم(ع) و همچنین دبیر شورای‌ فرهنگ عمومی کشور و عضو شورای تخصصی مهندسی_فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.
از دیگر سوابق اجرایی ایشان می‌توان به:
  • عضویت در کميسيون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژيک رياست جمهوری 
  • معاونت پژوهشی و دبير شورای پژوهشی نهاد رهبری پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 
  • دبیر و عضویت در کمسیون فرهنگی اجتماعی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی 
  • مديریت گروه هنر و ادبيات مرکز اسناد انقلاب اسلامی اشاره نمود.

دوره‌های مرتبط

واگویه