دکتر حمیدرضا مقصودی

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم

بیوگرافی

درباره استاد مقصودی بیشتر بدانید!

دکتر حمیدرضا مقصودی؛ دکترای تخصصی علوم اقتصادی از دانشگاه امام صادق(ع).
وی هم‌اکنون استادیار و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم می‌باشد.
از دیگر سوابق اجرایی ایشان می‌توان به:
  • مشاور علمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
  • مشاور معاون رئیس جمهور 
  • رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور 
  • مشاور رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 
  • عضویت در بنیاد ملی نخبگان اشاره نمود.

دوره‌های مرتبط

واگویه