دکتر حسین ایزدی

عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (ع)

بیوگرافی

درباره استاد ایزدی بیشتر بدانید!

جناب آقای دکتر حسین ایزدی؛ دکترای تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی (ره).
وی هم اکنون عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (ع) اشاره نمود.
از دیگر سوابق اجرایی ایشان می‌توان به:
  • عضویت در هیأت علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی کشور 
  • معاونت اجرایی دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
  • مدیریت پژوهش دانشگاه باقرالعلوم (ع)، اشاره نمود.

دوره‌های مرتبط

فلسطین؛ پیشینه‌ تاریخی و تمدنی