دکتر حسن بنیانیان

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور

بیوگرافی

درباره استاد بنیانیان بیشتر بدانید!

دکتر حسن بنیانیان؛ دکترای مدیریت دولتی از مرکز تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
وی هم‌اکنون مشاور و دستیار امور فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور می‌باشد.
از دیگر سوابق اجرایی ایشان می‌توان به:
  • ریاست سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 
  • معاونت وزیر آموزش و پرورش 
  • ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور 
  • ریاست حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 
  • معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اشاره نمود.

دوره‌های مرتبط

واگویه