دکتر عباس جهانبخش

عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

بیوگرافی

درباره استاد جهانبخش بیشتر بدانید!

دکتر عباس جهانبخش؛ دکترای معماری اسلامی از دانشگاه هنر اصفهان.
وی هم‌اکنون عضو هیأت علمی و استادیار گروه آموزشی_معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان می‌باشد.
از دیگر فعالیت‌های ایشان می‌توان به عضویت در کارگروه فقه نظام عمران شهری و ستاد راهبری معماری و شهرسازی مرکز مدیریت حوزه علمیه ، عضو پژوهشگران طراحی و گفتمان‌سازی در اندیشکده مطالعات راهبردی زیست شهر اسلامی و نهادهایی همچون فرهنگستان علوم اسلامی، اشاره نمود.

دوره های مرتبط

درسگفتار زیست‌شهرهای نوین مولد