بسته فقه و قانون

بسته آموزشی فقه و قانون حاصل یک کارگاه و دو درسگفتار است. موضوع کارگاه اصول، سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی است و درسگفتار پیش‌نویس به بازخوانی و تحلیل انواع آراء و پیش نویس‌های پیشنهادی قانون اساسی می‌پردازد. در نهایت درسگفتار نظام اقتصادی در اسلام به بررسی اندیشه اقتصادی شهید آیت الله بهشتی می‌پردازد تا نشان دهد او چگونه سعی داشت اقتصاد جامعه اسلامی را بازسازی کند.

برای مشاهده ی طرح های تخفیفی مدرسه نگاه به لینک روبرو مراجعه نمایید:

وضعیت دوره :

برگزاری حضوری دوره به اتمام رسیده است ، با ثبت نام و خرید دوره، امکان دریافت فایل جلسات وجود دارد.
0
5/5

توضیحات

کارگاه اصول، سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی

آشنایی‌ با اصل ۴۳ و ۴۴ و سیاست‌ های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی

فایل‌های صوتی

حجت‌الاسلام محسن قنبریان فایل صوتی

ظرفیت‌‌های سیاست‌های اصل ۴۴ برای پایه‌گذاری «اقتصادِ تعاونی» و موانع پیش روی آن

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر حمید ابدی فایل صوتی

مرور گزاره‌های مطرح شده در اصل ۴۳، اصل ۴۴ و سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ (با نگاهی به مذاکرات قانون اساسی و بیانات رهبر بزرگوار انقلاب)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر علی سعیدی فایل صوتی

مقایسه شاخص‌های «کاهش تصدّی‌گری دولتی» و «مردمی شدن اقتصاد» در جمهوری اسلامی با بدیل‌های آن در اقتصاد سرمایه‌داری

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر رضا غلامی فایل صوتی

وضعیت‌‌ نهادهای رسمی جمهوری اسلامی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و راه‌برد برون‌رفت از آن

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام امیر نجات‌بخش فایل صوتی

خاستگاه طرح مسئله خصوصی‌سازی؛ «درآمدزایی دولت برای مدیریت چالش‌های روزمره» یا «تن دادن به یک سیاست دشوار برای گشودن راه آینده»؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

حجت الاسلام محسن قنبریان ویدئو

ظرفیت‌‌های سیاست‌های اصل ۴۴ برای پایه‌گذاری «اقتصادِ تعاونی» و موانع پیش روی آن

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر حمید ابدی ویدئو

مرور گزاره‌های مطرح شده در اصل ۴۳، اصل ۴۴ و سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ (با نگاهی به مذاکرات قانون اساسی و بیانات رهبر بزرگوار انقلاب)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر علی سعیدی ویدئو

مقایسه شاخص‌های «کاهش تصدّی‌گری دولتی» و «مردمی شدن اقتصاد» در جمهوری اسلامی با بدیل‌های آن در اقتصاد سرمایه‌داری

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر رضا غلامی ویدئو

وضعیت‌‌ نهادهای رسمی جمهوری اسلامی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و راه‌برد برون‌رفت از آن

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام امیر نجات‌بخش ویدئو

خاستگاه طرح مسئله خصوصی‌سازی؛ «درآمدزایی دولت برای مدیریت چالش‌های روزمره» یا «تن دادن به یک سیاست دشوار برای گشودن راه آینده»؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

نظام اقتصادی در اسلام (مباحث نظری)

اثر شهید آیت‌الله‌ سیدمحمدحسین بهشتی

فایل‌های صوتی

جلسه اول فایل صوتی

زیر بنای حقوقی نظام اقتصادی اسلام

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل صوتی

پیوند اقتصاد و جمهوریت

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل صوتی

اقتصاد تبرعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل صوتی

زمان و مکان در اجتهاد

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل صوتی

روش شناسی شهید بهشتی؛ بخش اول

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل صوتی

روش شناسی شهید بهشتی؛ بخش دوم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

جلسه اول ویدئو

زیر بنای حقوقی نظام اقتصادی اسلام

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

پیوند اقتصاد و جمهوریت

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

اقتصاد تبرعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

زمان و مکان در اجتهاد

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

روش شناسی شهید بهشتی؛ بخش اول

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم ویدئو

روش شناسی شهید بهشتی؛ بخش دوم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
چکیده جلسات

جلسه اول و دوم فایل های ضمیمه

زیر بنای حقوقی نظام اقتصادی اسلام

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم و چهارم فایل های ضمیمه

اقتصاد تبرعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

پیش‌نویس

فقه در آزمون قانون

فایل‌های صوتی

حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قنبریان فایل صوتی

بازخوانی آراء و ایده‌های شهید بهشتی(ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی فایل صوتی

بازخوانی پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی شهید صدر(ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا ملایی فایل صوتی

بازخوانی پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی علامه محمدحسین حسینی طهرانی (ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد تاکی فایل صوتی

بازخوانی آراء و ایده‌های آیات عظام شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی ، ناصر مکارم شیرازی ، حسینعلی منتظری (بخش اول)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین مهدیزاده فایل صوتی

بازخوانی پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی علامه سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی (ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد تاکی فایل صوتی

بازخوانی آراء و ایده‌های آیات عظام شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی ، ناصر مکارم شیرازی ، حسینعلی منتظری (بخش دوم)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قنبریان ویدئو

بازخوانی آراء و ایده‌های شهید بهشتی(ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی ویدئو

بازخوانی پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی شهید صدر(ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا ملایی ویدئو

بازخوانی پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی علامه محمدحسین حسینی طهرانی (ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد تاکی ویدئو

بازخوانی آراء و ایده‌های آیات عظام شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی ، ناصر مکارم شیرازی ، حسینعلی منتظری (بخش اول)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین مهدیزاده ویدئو

بازخوانی پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی علامه سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی (ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد تاکی ویدئو

بازخوانی آراء و ایده‌های آیات عظام شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی ، ناصر مکارم شیرازی ، حسینعلی منتظری (بخش دوم)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
چکیده جلسات

حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قنبریان فایل های ضمیمه

بازخوانی آراء و ایده‌های شهید بهشتی(ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی فایل های ضمیمه

بازخوانی پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی شهید صدر(ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا ملایی فایل های ضمیمه

بازخوانی پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی علامه محمدحسین حسینی طهرانی (ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

قوانین ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • فقط خریداران محصول میتوانند امتیاز خود را ثبت کنند.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بسته فقه و قانون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

135,000 تومان

wws درباره این دوره مشاوره بگیرید!

تعداد دانشجو :

تعداد بازدید :

لینک کوتاه:

نظرات

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.