بسته بازخوانی متون منتخب متفکرین اسلامی

از اساسی‌ترین اهداف مدرسه‌ی نگاه، ایجاد ارتباط بین میراثِ‌ علمی جهان‌ِ تشیع و نسل جوان امروز است؛ این رسالت مهم که از آن به “خط انتقال معارف” یاد می‌کنیم، ایجاب می‌کند تا آثار اثرگذار دوره معاصر که در شکل‌دهی و ایجاد یک نظامِ ‌فکری برای نسل جدید راه‌گشا هستند را مورد بازخوانی قرار دهیم. در این بسته تمام کتب بازخوانی شده به صورت یکجا برای شما آماده شده است.

برای مشاهده ی طرح های تخفیفی مدرسه نگاه به لینک روبرو مراجعه نمایید:

وضعیت دوره :

برگزاری حضوری دوره به اتمام رسیده است ، با ثبت نام و خرید دوره، امکان دریافت فایل جلسات وجود دارد.
0
5/5

توضیحات

بازخوانی کتاب شذرات المعارف

اثر آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی

فایل‌های صوتی

جلسه اول فایل صوتی

شذرات المعارف، طرحی اجمالی از ولایت فقیه

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل صوتی

بیماری‌های جامعه مسلمین

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل صوتی

شرط تحقق مرام اسلام، استحکام روابط مذهبی است.

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل صوتی

اسلام تماما سیاسی است!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل صوتی

اعظم سیاسات، تربیت نیروی انسانی است.

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل صوتی

بنای اسلام بر اخوت است!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفتم فایل صوتی

عزت‌طلبی و معاونت برادر دینی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

جلسه اول ویدئو

شذرات المعارف، طرحی اجمالی از ولایت فقیه

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

بیماری‌های جامعه مسلمین

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

شرط تحقق مرام اسلام، استحکام روابط مذهبی است.

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

اسلام تماما سیاسی است!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

اعظم سیاسات، تربیت نیروی انسانی است.

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم ویدئو

بنای اسلام بر اخوت است!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفتم ویدئو

عزت‌طلبی و معاونت برادر دینی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
چکیده جلسات

جلسه اول فایل های ضمیمه

شذرات المعارف، طرحی اجمالی از ولایت فقیه

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل های ضمیمه

بیماری‌های جامعه مسلمین

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل های ضمیمه

شرط تحقق مرام اسلام، استحکام روابط مذهبی است.

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل های ضمیمه

اسلام تماما سیاسی است!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل های ضمیمه

اعظم سیاسات، تربیت نیروی انسانی است.

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل های ضمیمه

بنای اسلام بر اخوت است!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفتم فایل های ضمیمه

عزت‌طلبی و معاونت برادر دینی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

بازخوانی کتاب حکمت تاریخ

اثر آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری

فایل‌های صوتی

جلسه اول فایل صوتی

ما فلسفه تاریخ را در اوج رها کرده‌ایم!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل صوتی

غلبه فلسفه محض و انتزاعی شدن فلسفه های مضاف

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل صوتی

حکمت تاریخ توصیف یا تجویز؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

جلسه اول ویدئو

ما فلسفه تاریخ را در اوج رها کرده‌ایم!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

غلبه فلسفه محض و انتزاعی شدن فلسفه های مضاف

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

حکمت تاریخ توصیف یا تجویز؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
چکیده جلسات

جلسه اول فایل های ضمیمه

ما فلسفه تاریخ را در اوج رها کرده‌ایم!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل های ضمیمه

غلبه فلسفه محض و انتزاعی شدن فلسفه های مضاف

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل های ضمیمه

حکمت تاریخ توصیف یا تجویز؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

بازخوانی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

اثر آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای

فایل‌های صوتی

جلسه اول فایل صوتی

نیاز جامعه امروز، ارائه تصویری شورانگیز از دین است.

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل صوتی

زمینه و زمانه شکل‌گیری متن کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل صوتی

ایجادِ حرکت اجتماعی بیش از برهان محتاج «افق روشن» و «شورانگیز» از آینده است.

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل صوتی

ماهیت جامعه توحیدی و جامعه ضدتوحیدی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل صوتی

در هر نظام اجتماعی نمیتوان توحیدی زیست!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل صوتی

نیاز بشر به «قـــرب و پرستـــش» خدای‌متعال، ضرورت بعثــت انبیــاء

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفتم فایل صوتی

«ولایت» به‌مثابه‌ی نظریه اجتماعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هشتم فایل صوتی

جمع‌بندی و پاسخ به سوالات

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

جلسه اول ویدئو

نیاز جامعه امروز، ارائه تصویری شورانگیز از دین است.

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

زمینه و زمانه شکل‌گیری متن کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

ایجادِ حرکت اجتماعی بیش از برهان محتاج «افق روشن» و «شورانگیز» از آینده است.

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

ماهیت جامعه توحیدی و جامعه ضدتوحیدی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

در هر نظام اجتماعی نمیتوان توحیدی زیست!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم ویدئو

نیاز بشر به «قـــرب و پرستـــش» خدای‌متعال، ضرورت بعثــت انبیــاء

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفتم ویدئو

«ولایت» به‌مثابه‌ی نظریه اجتماعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هشتم ویدئو

جمع‌بندی و پاسخ به سوالات

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
چکیده جلسات

جلسه اول فایل های ضمیمه

نیاز جامعه امروز، ارائه تصویری شورانگیز از دین است.

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل های ضمیمه

زمینه و زمانه شکل‌گیری متن کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل های ضمیمه

ایجادِ حرکت اجتماعی بیش از برهان محتاج «افق روشن» و «شورانگیز» از آینده است.

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل های ضمیمه

ماهیت جامعه توحیدی و جامعه ضدتوحیدی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل های ضمیمه

در هر نظام اجتماعی نمیتوان توحیدی زیست!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل های ضمیمه

نیاز بشر به «قـــرب و پرستـــش» خدای‌متعال، ضرورت بعثــت انبیــاء

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفتم فایل های ضمیمه

«ولایت» به‌مثابه‌ی نظریه اجتماعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هشتم فایل های ضمیمه

جمع‌بندی و پاسخ به سوالات

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

بازخوانی کتاب نظام اقتصادی در اسلام (مباحث نظری)

اثر شهید آیت‌الله‌ سیدمحمدحسین بهشتی

فایل‌های صوتی

جلسه اول فایل صوتی

زیر بنای حقوقی نظام اقتصادی اسلام

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل صوتی

پیوند اقتصاد و جمهوریت

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل صوتی

اقتصاد تبرعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل صوتی

زمان و مکان در اجتهاد

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل صوتی

روش شناسی شهید بهشتی؛ بخش اول

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل صوتی

روش شناسی شهید بهشتی؛ بخش دوم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

جلسه اول ویدئو

زیر بنای حقوقی نظام اقتصادی اسلام

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

پیوند اقتصاد و جمهوریت

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

اقتصاد تبرعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

زمان و مکان در اجتهاد

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

روش شناسی شهید بهشتی؛ بخش اول

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم ویدئو

روش شناسی شهید بهشتی؛ بخش دوم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

بازخوانی کتاب انسان معاصر و مشکل نظام اجتماعی

اثر شهید آیت‌الله‌ سیدمحمدباقر صدر

فایل‌های صوتی

جلسه اول فایل صوتی

زمینه و زمانه شکل‌گیری کتاب "مکتب اسلام"

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل صوتی

تلاش‌های شهیدصدر (ره) برای حل معضلات اجتماعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل صوتی

کلان پروژه شهید صدر (ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل صوتی

نقادی پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل صوتی

سوسیالیسم و کاپیتالیسم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل صوتی

نظریه حب‌الذات

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

جلسه اول ویدئو

زمینه و زمانه شکل‌گیری کتاب "مکتب اسلام"

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

تلاش‌های شهیدصدر (ره) برای حل معضلات اجتماعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

کلان پروژه شهید صدر (ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

نقادی پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

سوسیالیسم و کاپیتالیسم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم ویدئو

نظریه حب‌الذات

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
چکیده جلسات

جلسه اول فایل های ضمیمه

زمینه و زمانه شکل‌گیری کتاب "مکتب اسلام"

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل های ضمیمه

تلاش‌های شهیدصدر (ره) برای حل معضلات اجتماعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل های ضمیمه

کلان پروژه شهید صدر (ره)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل های ضمیمه

نقادی پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی)

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل های ضمیمه

سوسیالیسم و کاپیتالیسم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل های ضمیمه

نظریه حب‌الذات

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

قوانین ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • فقط خریداران محصول میتوانند امتیاز خود را ثبت کنند.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بسته بازخوانی متون منتخب متفکرین اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

270,000 تومان

wws درباره این دوره مشاوره بگیرید!

تعداد دانشجو :

تعداد بازدید :

لینک کوتاه:

نظرات

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.