تماشاکده نگاه

اینجا از پنجره فیلم ها و تصاویر نگاه را به تماشا بنشینید

پخش ویدیو

اولین سکولار!

استاد زورق

۰۳:۰۰

پخش ویدیو

معرفی مجموعه پادکست ” نُو اَصٖیلْ “

استاد اسدپور

۰۳:۲۶

پخش ویدیو

ریلز۰۹

استاد مهدی زاده

۰۱:۰۵

پخش ویدیو

کلیپ۷

استاد تاکی

۰۲:۱۰

پخش ویدیو

ریلز۰۸

استاد مهدی زاده

۰۱:۲۰

پخش ویدیو

کلیپ۶

استاد تاکی

۰۱:۳۷

پخش ویدیو

ریلز۷

استاد مهدی زاده

۰۱:۳۸

پخش ویدیو

کلیپ۵

استاد مهدی زاده

۰۱:۵۵

پخش ویدیو

در سوگ فقدان اندیشه سیاسی!

ناظمی-مبلغی

۰۲:۳۹

پخش ویدیو

عصر تعلیق و عبور از سنت

استاد بابائی

۰۱:۵۳

پخش ویدیو

مغلوبِ فطرت!

استاد بابائی

۰۲:۳۷

پخش ویدیو

دوگانه‌های جدید سیاسی

پیروزمند-میری

۰۲:۳۲

پخش ویدیو

فتح‌الفتوح انقلاب!

استاد میری

۰۰:۳۵

پخش ویدیو

بزرگ‌ترین چالش ایران!

استاد میری

۰۱:۲۴

پخش ویدیو

سقوطِ تدریجی!

استاد تاکی

۰۳:۰۷

پخش ویدیو

فقهِ بی‌ربط!

استاد تاکی

۰۳:۰۷

پخش ویدیو

مردم حق دارند!

استاد محمدی

۰۱:۴۵

پخش ویدیو

آزادی و مسئولیت

استاد محمدی

۰۰:۵۴

پخش ویدیو

جمهورِ آزاد

استاد محمدی

۰۱:۰۷

پخش ویدیو

کدام دولت؟ کدام ملت؟

استاد محمدی

۰۱:۳۹

پخش ویدیو

آیا از انتخاب‌های مردم ضرر کردیم؟

استاد قنبریان

۰۱:۰۵

پخش ویدیو

تغییر معکوس در بازنگری قانون اساسی

استاد قنبریان

۱:۳۸

پخش ویدیو

چه کسی از رفراندوم می‌ترسد؟!

استاد قنبریان

۲:۱۱

پخش ویدیو

بر سر چه چیزی با غرب می‌جنگیم؟

استاد موذنی

۱:۰۱

محرمانه‌های قانونی!

جمعی از اساتید

۳:۱۰

پخش ویدیو

تیزر مستوره۲

جمعی از اساتید

۰۰:۴۷

پخش ویدیو

سرمستی و سرشاری!

استاد بابائی

۳:۳۴

پخش ویدیو

میل یا استدلال؟

استاد بابائی

۱:۵۲

پخش ویدیو

حجابِ خودخواهانه!

استاد موذنی

۱:۵۱

پخش ویدیو

رسانه و تولید برده‌ی راضی

استاد موذنی

۱:۴۵

پخش ویدیو

غرب پیش از رنسانس سکولار بود!

استاد بابائی

۱:۱۱

پخش ویدیو

امتداد سکولاریسم در زندگی

استاد بابائی

۱:۰۹

پخش ویدیو

دین در یک سو و سکولاریسم در سوی دیگر

استاد بابائی

۱:۲۳

پخش ویدیو

لایه های پنهان شهر معاصر

استاد رئیسی

۱:۵۴

پخش ویدیو

پیشینه تاریخی تمدنی فلسطین

جمعی از اساتید

۱:۰۱

پخش ویدیو

ما سکولار شدگی را حس نمی‌کنیم!

استاد بابائی

۱:۵۰

پخش ویدیو

مساجد تفریحی _ تجاری!

استاد رئیسی

۱:۵۲

پخش ویدیو

عریانی مسکن و عریانی بدن!

استاد رئیسی

۳:۰۸

پخش ویدیو

تراکم فروشی به چه قیمت؟

استاد رئیسی

۱:۲۴

پخش ویدیو

ارابه‌ی آزادی

استاد موذنی

۱:۵۳

پخش ویدیو

مثلث چهار ضلعی!

استاد موذنی

۱:۵۸

پخش ویدیو

مهم‌ترین مسئله‌ی جمهوری اسلامی…

استاد موذنی

۰۰:۵۱

پخش ویدیو

کدام قرائت از ولایت فقیه راه‌گشاست؟

استاد موذنی

۱:۵۲

هدف سیدالشهدا مطالبه‌‌گری اصلاح بود

استاد سلیمانی

۱۰:۰۸

شهید صدر و تبیین حرکت تاریخی امامان

خانم روح‌اللهی

۱۱:۰۴

شهید بهشتی و زمینه‌ی تاریخی عاشورا

استاد قرائتی

۱۳:۲۸

انتظار حجت یا اضطرار به حجت

استاد رجایی

۱۴:۴۳

امام حسین(ع) و اصلاح امت

استاد سلیمانی

۹:۴۲

درس مذاکره از عاشورا

استاد سلیمانی

۹:۵۶

پخش ویدیو

نقد کتاب‌ شهید جاوید

استاد جواد سلیمانی

۱۱:۳۶

پخش ویدیو

آیا همه چیز را می‌توان با پول خرید؟!

استاد قنبریان

۳:۵۶

پخش ویدیو

شهید بهشتی و اصالت کار

استاد قنبریان

۳:۲۷

پخش ویدیو

روابط عینی چگونه بر فقه اثر می‌گذارد؟

استاد قنبریان

۳:۴۵

پخش ویدیو

درسِ تاریخ برای تئوری پردازان سازش

استاد عبدخدایی

۲:۵۶

پخش ویدیو

حجاب؛ کنش‌گر بدون مرز جهان اسلام

استاد عبدخدایی

۲:۴۶

پخش ویدیو

جهان در آستانه‌ی نظمِ جدید

استاد عبدخدایی

۲:۲۶

پخش ویدیو

کدام پیشرفت؟ کدام عدالت؟

استاد قنبریان

۲:۳۸

پخش ویدیو

باید مردم را در تولید دخیل کرد نه یارانه!

استاد قنبریان

۲:۲۵

پخش ویدیو

راه شهید بهشتی برای اقتصاد ایران

استاد قنبریان

۳:۵۰

پخش ویدیو

تراکم فروشی و تهرانیزه کردن شهرها

استاد رئیسی

۵:۴۲

پخش ویدیو

انقلاب در شهرسازی

استاد رئیسی

۴:۱۸

پخش ویدیو

ما در چه کالبدی زیست می‌کنیم؟

استاد مهدی زاده

۳:۴۱

پخش ویدیو

کشاورزی و اشتغال کوچک مقیاس

استاد کمالی

۳:۰۱

پخش ویدیو

زیست شهر چیست؟

استاد جهان بخش

۳:۰۲

پخش ویدیو

انقلاب اسلامی و تولد انسان جدید

استاد ناظمی

۴:۳۲

پخش ویدیو

پیروزی در واقعیت، شکست در روایت

استاد رنجبر

۲:۵۸

پخش ویدیو

معجزه‌ی انقلاب، تغییر مقیاس دینداری

استاد پیروزمند

۳:۲۰

پخش ویدیو

عصر بحران و مادرانگی

استاد ناظمی

۴:۰۱

پخش ویدیو

آیا قانون راه حل است؟

استاد بنیانیان

۲:۳۴

بدون شاخص های بومی پیشرفت و عدالت در حکمرانی جهانی شاخص ها هضم می شویم
پخش ویدیو

حکمرانی شاخص‌ها

استاد مصطفوی

۲:۴۱

چالش جمهوری اسلامی در آزادی؛ فقدان سامانه ی تبدیل آرمانها به سبک زندگی است
پخش ویدیو

اراده‌ی مردم یا مصلحت مردم؟

استاد ایزدهی

۲:۴۱

پخش ویدیو

ما دانشگاه را خوب نمی‌فهمیم!

استاد امامی

۳:۱۶

پخش ویدیو

افراط و تفریط در روایت تاریخی از زن

استاد شالچی

۵:۰۸

پخش ویدیو

تاریخ چگونه سیاه روایت می‌شود؟

استاد کریمی

۳:۰۰

پخش ویدیو

چگونه پوشش سیاسی شد؟

استاد جنادله

۳:۱۹

پخش ویدیو

زن تنها نقطه‌ی اشتراک مشروطه و مشروعه!

استاد دهقان

۳:۳۳

پخش ویدیو

تدبیر منزل، امری زنانه یا مردانه؟

استاد دهقان

۴:۱۳

پخش ویدیو

غفلت از فلسفه تاریخ و پرسش هایی بی‌پاسخ

استاد رهدار

۲:۵۱

پخش ویدیو

غفلت از نگاه منظومه ای به دین

استاد رهدار

۱:۵۴

پخش ویدیو

وضعیت هویتی جامعه ایران؛ چالش یا بحران؟

استاد نجفی

۱:۳۰

پرونده هویت ایران امروز
پخش ویدیو

در نظام، اطاعت جایگزین مشورت شده است!

استاد میری

۲:۴۱

پخش ویدیو

ما نسبت به همه احساس بی‌نیازی میکنیم!

استاد میری

۱:۴۷

پخش ویدیو

فیلسوف‌تاریخ جامعه را می‌فهمد یا جامعه‌شناس؟

استاد نجفی

۶:۱۳

پخش ویدیو

هویت در تعامل با جهان شکل می‌گیرد نه انفکاک

استاد میری

۳:۴۶

هویت ایران امروز دکتر موسی نجفی
پخش ویدیو

مهم ترین شاخص توسعه، استقلال است

استاد نجفی

۲:۵۸

هویت ایران امروز دکتر میری
پخش ویدیو

چرا تحول را ذاتا قبیح می‌دانیم؟

استاد میری

۲:۴۴

پخش ویدیو

فقهی که مارا از دین دور می‌کند!

استاد مظفری نیا

۴:۰۵

گفت و گو با علی محمدی پیرامون هویت ایران امروز
پخش ویدیو

امکانِ تاریخیِ بزرگ جمهوری اسلامی چیست؟

استاد محمدی

۳:۴۱

پخش ویدیو

تمدن اسلامی با شاخص غربی فهم نمی‌شود

استاد نجفی

۴:۳۹

پخش ویدیو

تقلید از غرب ، تقلای مذبوحانه

استاد فلاح

۱:۳۷

پخش ویدیو

امام و خلع روح از قطعنامه ۵۹۸

استاد فلاح

۱:۳۲

پخش ویدیو

شذرات‌، طرحی از جامعه مطلوب شیعی است

استاد فلاح

۲:۵۹